ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

อยากเป็นสมาชิกทำอย่างไร ?

 

  • อยากเป็นสมาชิกทำอย่างไร
  • 1.  อาศัยอยู่ในเขตอำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน
  • 2. แจ้งประธานกลุ่ม ณ ตำบลที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
  • 3. เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกกลุ่ม รับรองให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม และ สมาชิกสหกรณ์
  • 4. ดำเนินการสมัครสมาชิก ณ สำนักงานสหกรณ์ การเกษตรเมืองน่าน
  • 5. ดำเนินการสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด(กรณีกู้เงินกับสหกรณ์)