Author: admin

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหกรณ์การเกษตรเมืองน

Read More
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 21 กันยายน 2566

ประกาศสำนักงานสหกรณ์

Read More
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อมีสิทธิ

Read More
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

มอบปุ๋ยให้กับ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา เพื่อนำไปใช้ในการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2566

สหกรณ์การเกษตรเมืองน

Read More
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์การเกษตรเมืองน

Read More
Uncategorizedประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สหกรณ์การเกษตรเมืองน

Read More
ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดอบรมเกษตรกร เข้าเป็นสมาชิกใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2565  ณ หอประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด 

สำนักงานสหกรณ์การเกษ

Read More
ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ขอแจ้งปิดทำการ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 และ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2565

สหกรณ์การเกษตรเมืองน

Read More