ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ประจำปี 2565

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน  สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด
  • ขอให้ผู้เข้าสอบมาสอบแข่งขัน
  • ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น.