ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน วันที่ 21 กันยายน 2566

  • ประกาศสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด
  • เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

  • โดยให้บุคคลผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
  • สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด  ในวัน ศุกร์ ที่ 22  กันยายน 2566  เวลา  09.00 น.
  • ณ  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด