ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566


  • สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
  • นำโดย นำโดยประธาน ภูรินท์ สูงสว่าง
  • พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ประธานกลุ่ม
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ นำโดยผู้จัดการ ชูศักดิ์ อุ่นเรือน ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  • ในวันที่ 13 พฤจิกายน 2566  เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ณ หอประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด.