ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

  • สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

  • นำโดย นำโดยประธาน ภูรินท์ สูงสว่าง
  • พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ประธานกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม
  • เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน และ ผู้จัดการ ,เจ้าหน้าที่ , เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดน่าน
  • โดยได้รับเกียรติจาก นายสมาน สุภัควาณิชย์  สหกรณ์จังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด
  • ณ ห้องประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ในวันที่ 24 พฤจิกายน 2566