ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สัมภาษณ์

  • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  • ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์

  • ในวันที่ 20 กันยายน 2566

  • เวลา 09.00 น.


  • กำหนดการ