ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

  • สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมปรึกษาหารือประธานกลุ่มเตรียมพร้อมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
  • นำโดย
  • – ประธาน ทัตธน หาดพรม พร้อมด้วย คณะกรรมการ
  • – ผู้ตรวจสอบ
  • – ประธานกลุ่มและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ นำโดยผู้จัดการ
  • ในวันที่ 19 พฤจิกายน 2564 เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ณ หอประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด