ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 


  • สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

  • นำโดยประธาน ทัตธน หาดพรม พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ประธานกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
  • และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ นำโดยผู้จัดการ
  • โดยมี นางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน   มาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ 26 พฤจิกายน 2564
  • ณ หอประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด