ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

  • สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

  • นำโดย นำโดยประธาน ภูรินท์ สูงสว่าง
  • พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ประธานกลุ่ม ตัวแทนกลุ่ม
  • เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน และ ผู้จัดการ  เจ้าหน้าที่
  • โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด
  • ณ ห้องประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด  ในวันที่ 25 พฤจิกายน 2565