ประชาสัมพันธ์

มอบเงินสมทบทุนและสิ่งของช่วยเหลือบุคลากรทางการเเพทย์ และ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


  • วันที่ 23 สิงหาคม 2564

  • สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด
  • นำโดย ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ และ เจ้าหน้าที่
  • มอบเงินสมทบทุน และ  สิ่งของ อีกทั้งยังมี  คุณภูรินท์ สูงสว่าง ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ  ร่วมมอบ ชุด CPE Gown
  • ช่วยเหลือบุคลากรทางการเเพทย์ และ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
  • โดยมี นางกานดา​ ยุบล​ นักวิชาการ​สาธารณสุข​เชี่ยวชาญ ​(ด้าน​ส่งเสริม​พัฒนา)​ รอง​นายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​น่าน​ เป็นตัวแทน​รับมอบ​  ณ  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน