ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จัดอบรมเกษตรกร เข้าเป็นสมาชิกใหม่ วันที่ 4 สิงหาคม 2565  ณ หอประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด 

  • สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน

  • จัดอบรมเกษตรกร เข้าเป็นสมาชิกใหม่
  • นำโดยประธาน ภูรินท์ สูงสว่าง
  • และ นางสาวบัวเดียว คำมี  ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
  • พร้อมด้วย คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ นำโดยผู้จัดการ
  • หัวหน้า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
  • ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565  ณ หอประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ
  • ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือที่ดีเสมอมา และ ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง