ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ขอแจ้งปิดทำการ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 และ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2565

สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ขอแจ้งปิดทำการ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 และ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2565


  • สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ขอแจ้งปิดทำการ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 และ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2565
  • เนื่องจาก “พนักงาน ในสำนักงานสหกรณ์ “ ตรวจพบเชื้อ COVID-19 จำนวน 1 ราย

  • สหกรณ์ ได้ดำเนินการโดยมีแผนฉุกเฉิน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ทันที
  • เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สมาชิกทุกท่านที่มาใช้บริการที่สำนักงานสหกรณ์
    และทางสหกรณ์จะทำการ ปิดสำนักงาน เพื่อทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อ Deep Cleaning ทั่วทั้งตัวอาคาร
  • ด้วยมาตรฐานเดียวกันกับกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ผู้เสี่ยงติดเชื้อเพิ่มเติม

  • ในช่วงการแพร่ระบาดในครั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ขอให้สมาชิกทุกท่านปลอดภัย
  • ป้องกันตนเองตามมาตรการควบคุมโรค พร้อม ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านวิกฤต ครั้งนี้ไปด้วยกัน